• เปลี่ยนภาษา
  • ThaiTH
  • USAEN
  • USACambodia
  • USALao
  • USAMyanmar
  • USAVietnam
  • USAJapan
  • USAChinese

บริษัท สกายเอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

ได้มีผู้ถือหุ้นชาวไต้หวันจาก 4 บริษัทร่วมทุนกัน อาทิ

บริษัท Senday Enterprise จำกัด

บริษัท Jing Duann Machinery Industrial จำกัด

บริษัท Da jie Electricity Machinery Industrial จำกัด

บริษัท Chum Yuan จำกัด

โดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท จากนี้เป็นต้นไป บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขยายฐานการผลิตของท่าน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการผลิตที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัท สกายเอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

เป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลจากประเทศไต้หวันก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2532 และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยเป็นผู้นำเข้า และ จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมไต้หวันทุกชนิด ตลอดจนรับปรึกษาออกแบบเครื่องใช้เฉพาะงาน โดยช่างผู้ชำนาญการชาวไต้หวัน เพื่อลูกค้าจะได้มีความเชื่อมั่นในเครื่องจักรกลของเรา

ศูนย์รวมเครื่องจักรกลจากโรงงานไต้หวัน

Chum Yuan Co., Ltd.

Senday Enterprise Co,. Ltd.

Da Jie Electricity Machinery Industrial Co., Ltd.

Jing Duann Machinery Industial Co.,Ltd.

Chang Lian Fa Machinery Co., Ltd.

Paragon Machinery Co., Ltd.

Peiping Precision Enterprise Co., Ltd.

Tung Cherng Industrial Co., Ltd.

D&B/VAN

Jar Hon Machinery Co., Ltd.

Union Machinery Co., Ltd.

Taiwan Rufeng Machinery Co., Ltd.

Acro Machinery Electric CO., Ltd.

Hua Kang Machine Co., Ltd.

WIVIA MACHINERY CO. LTD.

Sunny Enterprises Co., Ltd.

NUCOIL INDUSTRIES CO., LTD.

YU CHANG PACKAGING MACHINERY CO., LTD.