สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   28  
2 May 2021   23  
3 May 2021   19  
4 May 2021   27  
5 May 2021   23  
6 May 2021   12  
7 May 2021   17  
8 May 2021   17  
9 May 2021   22  
10 May 2021   38  
11 May 2021   28  
12 May 2021   23  
13 May 2021   25  
14 May 2021   20  
15 May 2021   29  
16 May 2021   11  
17 May 2021   13  
18 May 2021   28  
19 May 2021   20  
20 May 2021   18  
21 May 2021   28  
22 May 2021   34  
23 May 2021   23  
24 May 2021   40  
25 May 2021   26  
26 May 2021   17  
27 May 2021   18  
28 May 2021   27  
29 May 2021   28  
30 May 2021   17  
31 May 2021   13