สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   34  
2 Jul 2021   23  
3 Jul 2021   19  
4 Jul 2021   20  
5 Jul 2021   18  
6 Jul 2021   31  
7 Jul 2021   33  
8 Jul 2021   91  
9 Jul 2021   23  
10 Jul 2021   21  
11 Jul 2021   26  
12 Jul 2021   27  
13 Jul 2021   17  
14 Jul 2021   25  
15 Jul 2021   38  
16 Jul 2021   25  
17 Jul 2021   32  
18 Jul 2021   22  
19 Jul 2021   29  
20 Jul 2021   32  
21 Jul 2021   21  
22 Jul 2021   26  
23 Jul 2021   31  
24 Jul 2021   26  
25 Jul 2021   20  
26 Jul 2021   29  
27 Jul 2021   23  
28 Jul 2021   37  
29 Jul 2021   35  
30 Jul 2021   21  
31 Jul 2021   20